Zamkniecie firmy w anglii

W przypadku jak chcemy zlikwidować działalność gospodarczą albo zamknąć oddział, musimy zająć się nie tylko kwestiami związanymi często z pracą, lecz też kasą fiskalną. Nie wolno ot właśnie o niej zapomnieć, pomimo iż mamy ją jako szpiega, który kontroluje nasz obrót wartością i która zapewni wszelkim wiedz Urzędowi Skarbowemu, gdy ulegnie taka potrzeba.

Kasa fiskalna i zakończenie prace? To badanie daje sobie tak wielu przedsiębiorców. Zakres obowiązków podatnika jest zaplanowany w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w kwestii kas rejestrujących. Nawiasem mówiąc, przepisy regulują cały cykl życia kasy fiskalnej, nawet z okresu jej stanięcia u producenta. Regulują same proces dostawy i serwisowania takiej kasy. A to w sprawa rozporządzenia musimy: wykonać raport dobowy i finansowy okresowy, w momencie 7 dni z zakończenia pracy kasy fiskalnej musimy złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dzieło odczytu pamięci kasy fiskalnej. Musimy same zwrócić wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o wyrejestrowanie kasy z liście. Na indywidualny koniec, przy pomocy serwisanta, dokonujemy odczyt zawartości pamięci kasy fiskalnej przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy. Należy wziąć tegoż w obecności pracownika urzędu skarbowego. Rozporządzenie nakłada na nas obowiązek sporządzenia protokołu odczytania zawartości pamięci kasy fiskalnej. Jak pewno się domyślasz, raporty liczą na punktu porównanie tego, co stało odczytane z kasy z tym, co zapewniał w umowach miesięcznych lub kwartalnych. By uniknąć niezbyt miłej sytuacji ciekawym planem będzie wydrukowanie raportu za czas sprzedaży, który zestawisz ze prostymi deklaracjami VAT. Będziesz stanowił szansę nanieść korektę, jeśli popełniłeś gdzieś błąd. Warto te dodać, że przy tworzeniu wniosku do naczelnika urzędu o dokonaniu odczytu pamięci fiskalnej przekazujemy informację, czy jako podatnik czerpali z pociechy na kwotę fiskalną. Musimy także wypełnić deklarację odnośnie użytkowania kasy. Jeśli kasa była traktowana krócej niż 3 lata, musimy to dokonać zwrotu ulgi, z jakiej skorzystaliśmy przy zakupie kasy fiskalnej. Jak widzisz, zakończenie akcji i kasy fiskalnej to olbrzymie przedsięwzięcie, jakiego będziesz musiał się podjąć. Jeśli zakończenie prac, a tym samym zlikwidowanie kasy fiskalnej, nastąpiło w porządku gorszym niż 3 lata - będziemy potrzebowaliby oddać ulgę, którą uzyskaliśmy na kwotę fiskalną.