Zaburzenia psychiczne encorton

Cyklotymia jest określana, jako małe zaburzenie psychiczne, określane podobnie jako stan depresyjny, który zawsze zwyczajnie nie wymaga leczenie farmakologicznego. Cyklotymia często porównywalna jest do dystymii, jednak oba schorzenia psychicznie dość znacznie się z siebie różnią.

Zaburzenie psychiczne W poniższym artykule skoncentrujemy się na określonym zaprezentowaniu, czym stanowi wprowadzona anomalia psychiczna. Zaczynając a z początku, cyklotymia jest zaburzeniem psychicznym. Zapewne stanowić elementem prowadzącym do stworzenia choroby afektywnej dwubiegunowej. Jej badanie jest dodatkowe zazwyczaj w pierwszej i trzeciej części życia człowieka, zobowiązuje się zazwyczaj z nadużywaniem alkoholu oraz kieruje do dużej destabilizacji w utrzymaniu społecznym.

Leczenie Oczywiście, wykryta cyklotymia powinna stać natychmiast poddania leczeniu. Jednak, jak wspomniano wcześniej, nie będzie to stricte leczenie farmakologiczne, zbliżone do systemu działania depresji, bowiem podawane preparaty będą zawierały często zadanie stabilizujące nastrój, a dopełnieniem działania będzie psychoterapia.

Fazy Zapadnięcie na cyklotymię cechuje się uciążliwymi zmianami nastroju. Ważna ją podzielić na dwie fazy:

Faza subdepresji, na którą podają się: abulia, czyli kłopot z podejmowaniem decyzji, apatia, spadek libido oraz permanentne zmęczenie i punkty z koncentracją, zaburzenia łaknienia, bezsenność, ciągłe poczucie pustki, smutku i minusa wsparcia, nieumiejętność odczuwania przyjemności, zaniedbywanie się, brak energii, pesymistyczne nauce i wycofanie społeczne. Faza hipomanii, czyli dobry humor, wesołość, euforia, wysoka samoocena i pewność siebie, wzmożony popęd seksualny, pobudzenie psychoruchowe i ograniczone zapotrzebowanie na odpoczynek, gonitwa myśli, słowotok, spadek zdolności analitycznego myślenia, kłopoty z kolekcją uwagi, pasja i wrogość, poczucie mocy i entuzjazm, podejmowanie ryzykownych zachowań, urojenia.

Wada ta wciąż pojawia się u osób, które tracą na dwubiegunowość. Poza tym wpływ posiadają dodatkowo takie elementy jak duży stopień kortyzolu, niski poziom serotoniny, kiedy również więcej stresujące sytuacje. Ponadto bardzo długi nacisk pamiętają ponad wychowanie i środowisko, w której stoją potencjalnie chorujące osoby.