Wybuch z pieca

Mianem wybuchu nazywa się gwałtowne wydzielenie wielkich liczbie energii. Działanie to świadczy ze sobą wiele zagrożeń. Wybuchom najczęściej towarzyszy nagły skok temperatury oraz ciśnienia, emisja promieniowania (np. pod postacią błyskawicy lub impulsu świetlnego wybuchu jądrowego) lub fal akustycznych (przeważnie jest wtedy sztukom dźwiękowy lub charakterystyczny huk wystrzału). Nie bez względu to niekontrolowane zjawisko napawa ludzi lękiem.

Jakie dziedziny są zagrożone wybuchem? Najczęściej należą do nich powierzchnie, w jakich atmosfera w razie potencjalnego zagrożenia może grozić wybuchem. Jako atmosferę wybuchową rozumie się specjalną mieszankę łatwopalnych substancji, trwających w postaci gazów, par lub mgieł, czyli mieszanek z powietrzem w warunkach atmosferycznych, w których występują za duże temperatury. Warto wiedzieć, że w sferach wybuchowych zaledwie iskry lub łuk elektryczny mogą doprowadzić eksplozję.

Przestrzenie najbardziej zagrożone wybuchem to m.im. fabryki środków chemicznych, rafinerie, stacje paliw, elektrownie, fabryki farb, lakiernie, stacje benzynowe, jak i pojazdy, oczyszczalnie ścieków, lotniska, młyny zbożowe lub stocznie. Zapłon w powyższych miejscach doprowadziłby do eksplozji, których efekty byłyby niewyobrażalne. Z pewnością wywołałyby ogromne straty materialne, a ponadto naraziłyby na niebezpieczeństwo ludzkie życie.

Aby zapobiec wysoce wymienionym szkodom, należy nie nie bagatelizować działania prewencyjnego, którym jest ochrona przeciwwybuchowa. W wielu krajach zostały przygotowane specjalne ustawy, informacji oraz normy, jakich zamiarem jest zmniejszenie ryzyka zagrożenia wybuchem oraz wyeliminowanie potencjalnych szkód. W środowiskach zagrożonych wybuchem należy zainstalować system, który da bezpieczeństwo postępujących w nich pracownikom.