Uziemienia urzadzen elektroenergetycznych

Zadanie uziemienia elektrostatycznego polega na zminimalizowaniu ryzyka powstania wybuchu palnych substancji, na wynik przeskoku iskry elektrostatycznej. Powszechnie wdraża się go w obszarze transportu i obróbki palnych gazów, proszków i cieczy.

Uziemienie elektrostatyczne że mieć nową postać. Najpopularniejsze i nieco skomplikowane modele szanują się z zacisku uziemiającego też z przewodu. Bardziej mocne i rozbudowane technologicznie są wyposazone w sposób ochron stanu uziemienia, dzięki któremu możliwe jest dozowanie lub transport produktu, wtedy kiedy uziemienie stało w harmonijny sposób podpięte.

Uziemienia elektrostatyczne najczęściej są używane w toku załadunku lub rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek, tzw. big-bagów czy elementów instalacji procesowych.

W końcu napełniania lub opróżniania zbiorników o nowej zawartości (np. zbiorników z proszkami, granulatami, cieczami) mogą powstać groźne naładowania elektrostatyczne. Źródłem ich stanięcia zapewne istnieć wyjątkowo mieszanie, pompowanie lub rozpylanie substancji łatwopalnych. Ładunki elektryczne powstają poprzez kontakt lub dawanie się poszczególnych cząstek. Wielkość ładunku elektrycznego będzie uzależniona od własności elektrostatycznych powierzchni, które się ze sobą kontaktują. W produktu łatwego i nagłego związku z uziemieniem lub nienaładowanym problemem może powstać krótki impuls prądowy, jaki będzie znany w kwestie iskry. Brak opieki nad rozładowaniem iskrowym może prowadzić zapłon mieszaniny alkoholi i powietrza, co świadczy eksplozję lub niebezpieczny wybuch. Uziemienie elektrostatyczne "electrostatic earthing" eliminuje niebezpieczeństwo wybuchu, dzięki kontrolowanemu odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych.