Szkolenie z dyrektywy atex

Dyrektywa ATEX w polskim systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Kojarzy się do produktów przeznaczonych do roboty w dziedzinach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać ostre wymagania sprowadzające się nie jedynie do bezpieczeństwa ale również do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W pamięć przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a jeszcze związane spośród tym jakieś procedury oceny w pierwszej mierze uzależnione są od poziomu zagrożenia środowiska, w którym określone urządzenie będzie działało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi pełnić określony produkt, żeby mógł być użytkowany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jednak o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje bardzo duże ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

wybuch pyłuZobacz naszą stronę www

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Stanowi ich dwie. W głównej klasie otrzymują się urządzenia, które kojarzy się w podziemiach kopalni też na przestrzeniach, jakie mogą być zagrożone wybuchem metanu. Druga część łączy się do urządzeń, które daje się w przeciwnych miejscach, a jakie mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludziach urządzeń funkcjonujących w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Natomiast bardziej szczegółowe wymagania można z łatwością znaleźć w umowach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia przyjęte do pozycji w przestrzeniach zagrożonych wybuchem winnym być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien stanowić wyraźny, widoczny, niezniszczalny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub jedne dania w celu zapewnienia zgody z obowiązującymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.