Systemy bezpieczenstwa zywnosci

Wiele osób zadaje sobie pytanie: co obecne istnieje krótka bezpieczeństwa także do czego zapewnia? Odpowiedź można odkryć w poniższym artykule.

Alternatywa zaworów Płytki bezpieczeństwa są zamiennie określane mianem głowic bezpieczeństwa. Wykorzystuje się spożywa w końcu zabezpieczenia różnych aparatów i narzędzi procesowych przed nadmiernym wzrostem lub spadkiem ciśnienia. Proste są w niewielkich cenach, zdecydowanie gorszych niż zawory, więc mają dla nich pełną alternatywę. W wielu systemach daje się połączenie zaworów bezpieczeństwa i płytek bezpieczeństwa, dzięki czemu wytwarza się podwójną ochronę. Bardzo często, jak rodzaj zabezpieczenia układa się płytkę bezpieczeństwa bezpośrednio pod zaworem bezpieczeństwa. Dzięki temu cenny zawór jest przechowywany przed zgubnym działaniem czynników atmosferycznych a przed różnego sposobu zabrudzeniami. Nie cierpi konieczności przeprowadzania testów UDT w kontakcie do płytek. Zawory muszą używać tego typu testy każdego roku.

Różne typy Różne typy płytek bezpieczeństwa mogą stanowić wiązane w drugich urządzeniach. Powszechnie korzysta się najprostsze płytki z nacięciem, które pękają w monecie pojawiania się nadmiernie wysokiego ciśnienia w urządzeniach czy maszynach. Płytki można użyć w urządzeniach, które wykonują pod znacznie cennym ciśnieniem. Mogą zatem stanowić np. zasuwy odcinające, układy szczelności, układy pneumatyczne, układy hydrauliczne itp.

Zastosowanie Płytka bezpieczeństwa ( ang. bursting discs ) znajduje użycie w branży spożywczej, farmaceutycznej, motoryzacyjnej, w więc wszędzie tam, gdzie pojawia się realne ryzyko awarii wywołanej niekontrolowanym i dodatkowym wzrostem ciśnienia w urządzeniach, układach czy maszynach.