System mrp charakterystyka

System MRP, czyli planowania zapotrzebowania materiałowego (z ang. Material Requirements Planning) jest zbiorem procesów służących do wyznaczania zapotrzebowania na zasoby materiałowe, do jakich zdaje się surowce, komponenty i materiały. Obejmuje on za zadanie obliczyć precyzyjną ilość potrzebnych materiałów i zaplanować terminarz dostaw w taki rozwiązanie, aby przewidzieć dostosowujący się popyt na zbytu. MRP zawsze jest wzmacniany przez dobre systemy informatyczne.

http://erp.polkas.pl/sage-symfonia/sage-symfonia-2-0-kadry-i-place/#demoSage Symfonia 2.0 Kadry i Płace | Systemy ERP | POLKAS

Głównym celem systemu MRP jest ograniczenie kosztów finansowych na sztukę w możliwościom biurze czy firmie. Wykonywa się to m.in. poprzez optymalizację zapasów. Dokonuje się bowiem do MRP informacje o zaplanowanej w najściślejszym czasie czasu prac albo zapotrzebowaniach na materiały już gotowe. Na bazie tych informacji system planuje produkcję poszczególnych elementów i transport produktów i podzespołów. System pozyskuje dane z trzech podstawowych źródeł: BOM-ów materiałowych (Bill of materials), stanów zapasowych oraz harmonogramu procesu produkcji. Wynikiem pracy MRP jest zupełnie rozpisany plan sztuce i cel zamówień. Proponowanie wtedy mocna zrobić zarówno wprzód, kiedy również wstecz. System określa orientacyjny czas realizacji i czas dostawy. W sukcesie funkcjonowania MRP następuje optymalizacja kosztów, czasu produkcji i wzrost opłacalności.
Do podstawowych zadań systemu MRP należy redukcja zapasów, optymalne wykorzystanie posiadanej infrastruktury produkcyjnej, dokładne obliczenie czasu dostawy materiałów i środków, obliczenie kosztów produkcji, opieka i monitoring etapów prac oraz szybkie działanie na każdy zachodzące w punkcie zmiany.
Zanim ogromną popularność zdobył system MRP na placu do zarządzania zasobami stosowano inne formy np EQQ i ROP/ROQ. Tylko w roku 1964 Joseph Orlicky opracował pierwszy system Planowania potrzeb materiałowych (w skrócie MRP). Jako główna wdrożyła go obok siebie firma Black&Decker. Technologia ta niezwykła się bardzo śmiała i funkcjonalna, stąd już 10 lat później pracowała z przeznaczeniem w mało 150 przedsiębiorstwach. W roku 1980 stanowiło więc teraz około 8 tysięcy firm.
Głównym celem systemów MRP jest prawdziwa kontrola procesu produkcyjnego firmy wykonywających w gronu produkcyjnym. Na podstawie zamówień klientów przedstawia on w jakiej ilości należy wytworzyć efekt końcowy.