System centralnego odpylania

Każda hala produkcyjna generuje duże liczby pyłów, kurzu a indywidualnych mikroskopijnych zanieczyszczeń. Istnieje to dużo duże dla gości, zwłaszcza kiedy są nieświadomi zagrożenia, które ich otacza. Praca przez 8 godzin w takich warunkach że w zyskach doprowadzać do dużych chorób zwłaszcza górnych dróg oddechowych.

 

uziemienie instalacji

Ilość dopuszczalnego zapylenia
W układzie z obecnym wszystkie przedsiębiorstwo poruszające się masową produkcją powinno być systemy odpylające. Ilość dopuszczalnego zapylenia regulują przepisy BHP. Pomimo takich regulacji, wciąż często nie są one przestrzegane, a pracownicy chodzą w niebezpiecznych warunkach. Dopasowują się na takie warunki ze powodu na obawy przed utratą pracy. Przy pracy m.in. mebli, zapylenie spowodowane obróbką płyty wiórowej stanowi niezwykle szkodliwe, ponieważ poza mikroskopijnymi zanieczyszczeniami występują tam i substancje trujące dla własnego układu. Choroby, które powoduje spędzanie w nadmiernym zapyleniu, są bardzo uciążliwe w leczeniu oraz utrudniają funkcjonowanie. Proszę wyobrazić sobie osobę, która pali jednego papierosa raz na 8 godzin, a wtedy osobę, która jest przez 8 godzin w zapylonym pomieszczeniu. Czyje płuca są w fatalniejszym stanie Czy tylko palenie zabija?
Montaż systemu odpylania
Dedusting poland, czyli polskie spółki wykorzystujące się montażem systemów odpylających mają oddziały w jakimś większym mieście. Że sposoby te dalej nie są powszechnie używane w fabrykach i magazynach, co stanowi niekompatybilne z założeniem.
Czy faktycznie warto ryzykować zdrowie naszych pracowników, którzy bardzo pracują, aby utrzymać swoje rodziny, dzieci, domy? Czy warto narażać się na wysokie kary finansowe, które mocowane są za nieprzestrzeganie przepisów BHP? Przecież nie warto koszt montażu systemów odpylających, nie jest aż tak silny, aby rekompensował w pewien sposób utratę wyżej wymienionych wartości. Stanowi toż inwestycja tak właściwie jednorazowa, która da korzyści zarówno pracodawcy, kiedy również pracownikom.