Swoboda przeplywu towarow english

Dyrektywa ATEX to zwykła nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą robić produkty przyjęte do gruncie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Ułatwia to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, bo jak wiadomo swobodny przepływ artykułów to samo z ważnych założeń wspólnoty europejskiej.

http://erp.polkas.pl/comarch-erp-optima/prowadzenie-podatkowej-ksiegi-przychodow-rozchodow/

W Polsce ATEX opisany stał w Prawie Ministra Role w myśli minimalnych wymagań dla urządzeń i układów ochronnych oddanych do gruntu w okolicach zagrożonych wybuchem oraz materiałów oraz wiedz pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie określono w droga szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i formy, które pragnie robić materiał w relacje od centra w jakim będzie on użytkowany. Należy jednak pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi także spełniać wytyczne wychodzące z różnych ważnych ustaw dotyczących danego asortymentu i posiadać wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim kierowana jest przedmiotowa informacja są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich grania. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu powinien być niezwłocznie zwolniony z sektora. Przynosi to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat powiązanych z niebezpiecznymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich budowy i urządzeń można zminimalizować zagrożeniem atakiem na konkretnym stanowisku pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi towary w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne informacje są zharmonizowane z regułą ATEX. Na placu wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.