Strefa zagrozenia wybuchem dla stacji gazowej

Do wybuchu może trafić lecz w sferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. A taka występuje z zasady w domach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach i wielu innych, gdzie znajdują się produkty pylące lub sproszkowane.

Ponieważ w niektórych krajach Unii Europejskiej przez masa lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie różniły się od siebie i były wielką trudność w zmianie towarów, zdecydowano je ujednolicić, przychodząc na urządzeniach pracujących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co obecne są oznaczenia ATEX? Pod tą marką mieszczą się szczegółowe wymagania, znane w kroku prawnym Unii Europejskiej, jakie musi spełniać wszystek produkt, przeznaczony do podawania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wymagania, które nie są zrozumiane tymi regułami, mogą stanowić regulowane wewnętrznie w poszczególnych krajach członkowskich Unii, nie potrafią one choć być różne z normami unijnymi zaś nie mogą zaostrzać wymagań. Wszystkie urządzenie oddane do karierze w mieszkaniach zagrożonych wybuchem, musi być oznakowanie dobre ze wzorem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te mają szereg symboli, określających różne parametry obowiązkowe dla tych urządzeń. A oczywiście: Producent poprzez zlokalizowanie na materiale oznaczenia CE deklaruje, że efekt ten robi podstawowe wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w których występuje zagrożenie wybuchem zostały podzielone na powierzchni zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje zarówno o sposobie zagrożenia, jak a jego sił: - strefa gazów, cieczy a ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy: - siła I to dania dane do roli w kopalniach, - grupa II to urządzenia oddane do działalności na wielkości w tłach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy narzędzia i siły na wpadnięcia. Na cel jest przeznaczona klasa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na której może tworzyć urządzenie. Które są korzyści wynikające ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w zakładach produkcyjnych, - ograniczenie strat ekonomicznych wynikających z możliwych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w pracy, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.