Strefa zagrozenia serial

ATEX – jest to informacja Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi robić każdy towar, oddany do podawania w strefach, jakie są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe uregulowane są w ilościach powiązanych z tą zasadą. I wymagania, jakie nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami mogą być przedmiotem regulacji wewnętrznych, które zaczynają w drugich krajach członkowskich.

Procedura Regulacje te nie mogą a być różne z dyrektywą, natomiast nie posiadają dobra zwiększać jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak to każdy towar "ATEXowy", jaki został oznaczony symbolem Ex musiał na startu zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A i przejść procedurę albo jest dobry z zwykłym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, jakie dotyczą bezpieczeństwa w poszczególnych terenach UE były duże ograniczenia w swobodnym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W wypadku urządzeń wykorzystywanych do aktywności w okolicach, jakie są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która wpadła w życie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – jaka stanowiła określana także ATEX USERS. Dotyczyła minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w środowiskach pracy, w których potrafimy dojść na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została ustanowiona w istnienie obecnie w 2003 roku. Druga dyrektywa została uchwalona przez Ministerstwo Gospodarki, Książki oraz Polityki Społecznej 29 maja 2003 roku oraz obowiązywała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. wpisałoby w utrzymanie osobiste, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z opcją spotkania się atmosferą wybuchową w stanowisku pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.