Srodki gasnicze neutralizatory i sorbenty

Pożary można gasić na chwila sposobów, wszystko zależy przecież z nowych czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego zawartość i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie posiada więcej czas, który minął od momentu wzniecenia ognia. W jakich sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

http://erp.polkas.pl/enova365/enova365-efaktura-greenmail24/

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych gazów w okolicy spalania też na zmniejszeniu stężenia tlenu do ceny, w jakiej spalanie staje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w jakim proces spalania zostaje zahamowany, zajmuje się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w okolicy spalania. Warto też dodać, że najlepsze efekty gaśnicze odnosi się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.
Pożary, powstające w mieszkaniach zamkniętych, odznaczających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie a najczęściej obraca się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest obowiązkowa w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna używana jest dodatkowo do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czyli do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą zbiera się i przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co chwila 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie albo też zabezpieczenie miejsca pożaru z zachowaniem pary wodnej, będzie tymże wyjątkowo efektywne, im szersza będzie temperatura zapłonu cieczy. W przypadkach pożarów gazów, para wodna również pokazuje się pomocna, jednak absolutnie w miejscach zamkniętych o małej kubaturze. Ponadto, pary wodnej wykorzystuje się zarówno do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak urządzenia elektryczne czy komputerowe.
Warto mieć, że para jako środek gaśniczy, nie zapewne być aplikowana na swobodnych przestrzeniach. Chociaż nie tylko. Pary wodnej nie należy korzystać w przypadkach, gdy chciane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie bierze się te w pomieszczeniach, w jakich chyba ona spowodować poparzenia otrzymujących się w nich ludzi.
Używając pary wodnej nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, jakim można łatwo się poparzyć. Gaszenie parą wodną łączy się zarówno z ryzykiem zamglenia przestrzeni i zawilgocenia powietrza.