Ryzyko wybuchu

Dyrektywa ATEX reguluje przepisy dotyczące bezpieczeństwa pozycji w warunkach zagrożenia wybuchem. Ryzyko takie trwa we wszystkich gałęziach przemysłu, w których wnika do składania się w powietrzu łatwopalnych treści również ich oparów, gazów i pyłów, które włączając się z powietrzem, tworząc ryzyko wybuchu w sukcesie powstania iskry.

 

Przepisy te prezentują na 13 źródeł zapłonu, z czego jakimś z nich są urządzenia elektryczne. Dyrektywa daje je na dwie podstawowe grupy:
– grupa I – urządzenia grane w górnictwie,
– grupa II – pozostałe gałęzie przemysłu, w których wchodzi do składania się pyłów, gazów, mgieł (przemysł petrochemiczny, chemiczny, drzewno – papierniczy, rolniczy, spożywczy.
W górnictwie, w warunkach koncentrowania się pyłu węglowego i metanu, urządzenia pod względem stopnia zabezpieczenia dzielą się na jakości M1 i M2. W innych gałęziach przemysłu, występują 3 kategorie urządzeń, których odbywanie jest właśnie powiązane ze strefami zagrożenia wybuchem, te strefy, to 0, 1, 2, 20, 21, 22. Explosion safety devices to dania przeciwwybuchowe, które potrafią specjalne rodzaje zabezpieczeń, oznaczone odpowiednimi symbolami:
d – budowa ognioszczelna,
ia – budowa iskrobezpieczna (strefa 0),
ib – budowa iskrobezpieczna (strefa 1),
p – z osłoną gazową z nadciśnieniem,
e – budowa wzmocniona,
o – z osłona olejową,
q – z osłona proszkową/piaskową,
n – urządzenia dedykowane do strefy 2,
s – wykonanie specjalne,
m – obudowa hermetyczna,
k – wykonanie wodoszczelne.
O tym, czy dane urządzenie spełnia zasady dodatkowo że istnieć otwarte do służbie w zagrożonych wybuchem warunkach decydują jednostki mianowane przez organa władzy krajów członkowskich Unii Europejskiej. Dyrektywa ATEX określa minimalne wymagania bezpieczeństwa, które powinny stać wykonane, ostateczną decyzję podejmują określone jednostki. Elementem w naszym końca jest przemysł kopalniany. Dodatkowe certyfikaty wydaje Kopalnia Doświadczalna Barbara. W sukcesie zagranicznych producentów, honorowane są certyfikaty dopuszczające wystawione przez komisje tych regionów.