Rodzaje gasnic i co sie nimi gasi

Pożary, które dochodzą w cichych pomieszczeniach, o niskiej kubaturze najczęściej są gaszone przy użyciu pary wodnej. Parę podaje się w wnętrzach, w których masa wynosi około 500 m3. Powinny zatem żyć umieszczenia szczelne. Para jako sposób gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie że żyć zastosowana, ze powodu na jej daleko mały ciężar właściwy, co odkłada się na niezarabianie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Podobnie w sukcesu małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej dodatkowo jest niemało silne i efektywne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich pobiera się parę wodną do ubezpieczenia i gaszenia pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten sposób gaśniczy zwraca się jeszcze do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie mogą stanowić ugaszone w skutku związku z wodą.

Para wodna może istnieć więcej używana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co kilka 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie tymże wyjątkowo silne im większa będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w strefie spalania. Jest i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w obszarze strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest wyłącznie najbardziej funkcjonalny przy wykorzystaniu pary nasyconej, która zapewniana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.