Pyly dymnicowe

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, szczególnie w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe stanowią najpoważniejsze niebezpieczeństwo dla zdrowia chodzących w takim środowisku osób.

Ze względu na pomysł na stan zdrowia pyły liczymy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Podstawowym znaczeniem w towarzystwu emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest pomocne zapobieganie przez stosowanie osobistej oraz społecznej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - maski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające liczymy na: odpylacze suche i mokre. Najczęściej stosowane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z klasą filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to jeden z najdostępniejszych odpylaczy o niskich kosztach budowie. Cechą tego rozwiązania jest słaba skuteczność odpylania, dlatego często są łączone w związaniu z drugimi odpylaczami. Znacznie szybką efektywnością działania cechują się odpylacze filtracyjne. Podawane w sektorze ceramicznym i metalurgicznym są samą z najważniejszych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w projekcie zneutralizowania wydzielanego pyłu. Efektem ubocznym są ścieki powstające na koniec przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, inne rozwiązania muszą być użyte dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą być certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego związany istnieje od gałęzi przemysłu oraz z określonego zagrożenia.