Przepisy prawne dotyczace kas fiskalnych na lata 2016 i 2017

O tym czy drukarka fiskalna posnet thermal hs ej jest potrzebna decyduje jakie urzędzie rejestrujące dany zakup będzie odpowiedni do branży. Drukarki mają największe zastosowanie w sklepach z dużą ilością towarów jak supermarkety czy apteki. Drukarki i niektóre kasy posiadają kopie elektroniczną i nie korzystają z mechanizmów drukujących oryginał paragonu, który jest następnie przechowywany i archiwizowany przez podatnika.

O tym, czy kasa fiskalna jest potrzebna decyduje przychód od sprzedaży dóbr i usług konsumentom oraz rolnikom ryczałtowym. Jeżeli przychód ten jest większy od dwudziestu tysięcy złotych to wówczas bez wyjątków przedsiębiorca zostaje zobligowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi do rejestrowania sprzedaży przy pomocy urządzenia elektronicznego oraz wydawania paragonów. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów w paragrafie trzecim ustawy pierwszej punkcie pierwszym dotyczącym zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży z zastosowaniem kasy fiskalnej istnieje jeden wyjątek od reguły dopuszczający brak konieczności prowadzenia takiej elektronicznej ewidencji jak wymaga ustawodawca. Przepis ten obowiązuje jednak tylko do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku. Ponieważ przedsiębiorcy często uchybiali się od płacenia należnych systemowi podatków od działalności gospodarczej to ustawodawca zadecydował o nałożeniu ustawowego obowiązku rejestracji sprzedaży dóbr i usług na rzecz konsumentów i rolników ryczałtowych poprzez bezwzględny nakaz korzystania z kas fiskalnych wraz z początkiem roku dwa tysiące siedemnaście. Zdaniem ustawodawcy takie posunięcie będzie korzystne dla wszystkich. Zyska na nim rynek poprzez zapewnienie większej transparentności przeprowadzanych transakcji a także zyskają konsumenci, dla których taki wymóg będzie ułatwieniem w dochodzeniu swoich roszczeń. W ten sposób zyskają także uczciwi przedsiębiorcy, którzy nie zaniżają swoich przychodów. Wymóg posiadania kasy fiskalnej poza nielicznymi wyjątkami zostaje na przedsiębiorcę nałożony wraz z nadejściem drugiego miesiąca po miesiącu, w którym został przekroczony ustawowy limit dopuszczający zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży.

Warto na koniec zaznaczyć, iż w roku dwa tysiące szesnastym przestał obowiązywać limit zwalniający z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży dla wybranych podmiotów, w tym np. dla prawników, dentystów i lekarzy.


POLKAS
Pasternik 94, 31-354 Kraków
12 634 05 44
http://www.polkas.pl