Pospiech bab la

http://kodal.com.pl/bubu-sklep/kokardki-dla-dzieci/

Ogień jest znacznie niszczycielską siłą. Kiedy na bliskiej drodze znajdzie odpowiednie na spalenie substancje, poddaje je całej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć niemal całe znane nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W zależności od spalanego materiału do poskramiania pożarów zaczyna się różne środki gaśnicze. Największym jest oczywiście woda. Ale nie w wszystkim przykładzie można się nią posługiwać. W pożarach przyjmuje się również dość często piany czy proszków. Mniej znanym faktem jest wykorzystywanie pary wodnej do dławienia ognia i gaszenia jego rozprzestrzeniania się. Mniejsza popularność pary wynika dowolnie z obecnego, że ważna ją wiązać wyłącznie w mieszkaniach zamkniętych oraz do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako środek gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie nadaje się na model do gaszenia płonących lasów. Nie nazywa to, iż nie można z niej korzystać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest pewnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w mieszkaniach służących do suszenia drewna, jednak metraż tych ustawień nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na podawaniu jej pod ciśnieniem w teren pożaru. Dzięki temu trwa rozrzedzenie gazów palnych przesuwających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego wzrost, i po kilku minutach gaśnie ogień. Parę rzuca się nie właśnie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale też cieczy i gazów. Oraz w współczesnych przykładach ogień musi się szerzyć wyłącznie na obszarze zamkniętym. W regionie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako sposób gaśniczy.