Planeta ziemia test

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, potrafi istnieć uznana za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową traktowana istnieje w sprawie, skoro nie leżą w niej żadne czynniki wybuchowe, co pozwala używanie w niej całych standardowych produktów.

I za wybuchową, kiedy przebywają w niej elementy w kwestii gazu lub pyłu, które ewentualnie można przyjąć za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa nazywana jest więcej mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem dokonuje się w oparciu o klasyfikację na podstawie prawdopodobieństwa oraz czasu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy więc mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy dzielą się na trzy strefy: - strefę 0 - cechuje się tym, że jest przestrzenią, w jakiej stale lub przez długie okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w której te podstawy palne są ale czasami, w trakcie normalnego działania, - strefę 2 - w której atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, i jak jest - zachowuje się przez bliski czas.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie dzielnice jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale pożądaj przez duże okresy, - strefa 21 - w której obłok palnego pyłu może spotkać czasami w trakcie normalnego działania, - strefa 22 - w jakiej obłok palnego miału nie gra w trakcie normalnego działania, natomiast jeżeli wystąpi - zatrzymuje się tylko przez bliski okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm zabezpieczenia oraz higieny pracy.