Para wodna wlasciwosci

Para wodna jest zwykle używanym środkiem gaśniczym. Bierze się ją jedynie w miejscach zamkniętych o niskiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na założonych przestrzeniach nie daje pożądanych efektów. Para jest ograniczony ciężar praktyczny natomiast w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Zaleca się stosowanie pary wodnej w pomieszczeniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny zatem istnieć szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną kojarzy się do gaszenia pożarów, jakie mogą stanąć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w pomieszczeniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako sposób gaśniczy pewno stanowić używana do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie tworzą w reakcję z wodą w danych warunkach temperaturowych. Nie wyznaczone jest natomiast zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w rezultatu związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces spalania jest ciężki. Para wodna rozcieńcza palne gazy w dziedzinie spalania. Najbardziej sprawne i funkcjonalne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która stanowi stosowana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako środek gaśniczy "steam fire extinguishing"może być stosowana tylko w obecnych pomieszczeniach, co do których jest się pewność, że nie uczestniczą w nich mieszkańce. Z porady na pełne ciśnienie gaśnicze para potrafiła stanowić bolesna dla zdrowia, i nawet bycia ludzkiego.