Odpylanie w przemysle

System odpylania znajduje użycie w gałęziach przemysłu, zabierających się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej także w ciągach, gdzie pożądane jest przesypywanie materiałów sypkich. Przenoszące się cząstki o dużo małych rozmiarach stanowią zagrożenie dla maszyn także dla zdrowia człowieka (postać z nich jest oddziaływanie toksyczne), dlatego i skuteczne sposoby odpylania są ważny temat w wnętrzu przedsiębiorstwa, bowiem wpływają na stanowisko wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę otoczenia i zwiększanie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system powinien być zlokalizowany blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny usuwać nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły tylko również przeciwdziałać ich montowaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - typ urządzenia, w jakim trafia do oczyszczenia gazów z części stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, stratę energii kinetycznej natomiast w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - włożony w obudowie ze określeni nierdzewnej wkład filtracyjny, wyposażony w porządek oczyszczania sprężonym powietrzem położony w drzwiczkach oraz wentylator, widoczne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Niezwykle istotną sytuacją w sposobach odpylających stanowi ich szczelność - każda dziura w rezultacie erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności układu i zagrożenia. Kolejnym elementem dużym w instalacji jest trwałość materiałów, z których urządzenia są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe zawierają ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą robić i powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to początkiem.