Odpylanie spalin wikipedia

System odpylania znajduje zastosowanie w gałęziach przemysłu, skupiających się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej także w procesach, gdzie konieczne jest przesypywanie materiałów sypkich. Przenoszące się cząstki o znacznie niewielkich rozmiarach są zagrożenie dla maszyn i dla zdrowia człowieka (większość spośród nich zajmuje oddziaływanie toksyczne), dlatego i dobre systemy odpylania stanowią ważny moment w wyposażeniu przedsiębiorstwa, bowiem przychodzą na prowadzenie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę miejsca i dodawanie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system powinien stanowić zamontowany blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny wybierać nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły jednak i zapobiegać ich zakładaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

system enova

1. cyklon - typ urządzenia, w którym powstaje do oczyszczenia gazów z części stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, stratę energii kinetycznej także w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - umieszczony w obudowie ze zwykli nierdzewnej wkład filtracyjny, urządzony w tryb oczyszczania sprężonym powietrzem położony w drzwiczkach oraz wentylator, widoczne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Szczególnie ważną czynnością w układach odpylających stanowi ich szczelność - każda luka w produktu erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności planu i zagrożenia. Dodatkowym elementem ważnym w instalacji jest trwałość materiałów, z jakich wyposażenia są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe robią ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą prowadzić te powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to początkiem.