Odpylanie drewna

Dyrektywa 94/9/WE (ATEX) to krok normatywny, który stosuje się także do urządzeń kiedy i układów ochrony. Omawiane urządzenia przeznaczone są w głównej wadze do używania ich w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego. Informacja ta stanowi materiałem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994.

Chociaż w własnym systemie prawnym została ustalona na bazie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203 Głównym zamierzeniem reguły jest przede każdym zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich ograniczających się do narzędzi i układów ochronnych przeznaczonych do wykorzystania w powierzchniach zagrożonych wybuchem właśnie metanu bądź same pyłu węglowego. Dyrektywa ma przecież zastosowanie również do urządzeń i także systemów ochronnych przeznaczonych do korzystania w strefach zagrożonych wybuchem. Jednocześnie należy zauważyć, że równocześnie omawiana porada dotyczy urządzeń zabezpieczających, sterujących oraz regulacyjnych. Dania te wybiera się do użytku poza omówionymi strefami ale które powodują na bezpieczne bycie do narzędzi oraz układów ochronnych przeznaczonych do gruntu w okolicach zagrożonych wybuchem. Istnieją wyłączenia stosowania dyrektywy ATEX. Omawianej informacje nie daje się między innymi do produktów medycznych, które stosowane są w towarzystwie medycznym. Nie używa się jej więcej do sprzętu przeznaczonego do celu domowego, sprzętu ochrony osobistej, statków, środków transportowych. Niniejszy akt prawny Unii Europejskiej posiada szczegółowe wymagania, które podane są w niektórych normach. Ponadto klasyfikuje sfery zagrożone wybuchem, które wybierają się w Załączniku nr Również do dyspozycje 1999/92/WE ATEX137 z dnia 16.12.1999 "O minimalnych wymaganiach zwiększających bezpieczeństwo oraz wartę zdrowia pracowników potencjalnie narażonych przy rzeczy w terenach z treścią wybuchową". Narzędzia oraz style ochronne potrafią stanowić problemem innych dyrektyw, dotyczących innych aspektów a które jeszcze przewidują położenie na nim znaku CE. Znak ten winien stanowić odpowiedzialny, łatwy i niezniszczalny. Obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE. Stanie się ostatnie dnia 20 kwietnia 2016 r.