Odpylacz cyklonowy budowa

http://buw.edu.pl/erppolkas/co-to-jest-system-klasy-erp/

Odpylacz wykonany zgodnie z zasadą atex (atex dust collector) występuje w strukturze filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, poświęcony jest dla średnich i całych instalacji odpylających z okazją rozbudowy w przyszłości.

Cięższe frakcje surowca separowane są zwykle w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany materiał jest dostarczany poprzez przenośnik łańcuchowy w okolicę zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania materiału na zewnątrz filtra.

Podczas standardowej pracy, zapylone powietrze jest polecane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest przesyłane do odpylacza. Na wjeździe do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, jakie są otwarte w porządku dobrej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy zachodzi w sezonie wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, powraca do rozprężenia, co czyni, że wielkie frakcje spadają na dno leja. Materiał zebrany w dole odpylacza jest podawany poprzez przenośnik łańcuchowy do tematu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie towaru na zewnątrz odpylacza. Frakcje, które nie spadły od razu na dno filtra, są dostarczane do rękawów filtracyjnych. Po przejściu przez worki filtracyjne, czyste powietrze trafia do kanału wylotowego z odpylacza.

Na głowie wszystkich elementów wydobywa się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który pomaga oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, zgodnie z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega poruszaniu się wentylatora po zakończeniu, co powoduje maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest położony dla pracy przy 50 Hz co stanowi wyrozumiałe dla silnika 1,1kW. Ważna jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co pozwalają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w klimacie jego działalności (on-line) jak także po jego wyłączeniu (off-line).