Obowiazek kasy fiskalnej w 2013 roku

Razem z ustawą o podatku VAT obowiązek posiadania kasy fiskalnej jest jakiś przedsiębiorca, który działa usługi czy robi transakcji na praca osób fizycznych i rolników pokrywających się na bazie ryczałtu. Do celu 2016 roku podatnicy mogą również czerpać z pewnych przywilejów podatkowych, bez potrzeb nabywania kas fiskalnych.

Jak nie ma celu posiadania kasy. Jednym z przepisów, który wchodzi do tyłu 2016 roku, jest przepis wspominający o tym, że przedsiębiorca, którego roczne zbyty w minionym roku rozliczeniowym nie przekroczyły 20 tysięcy złotych netto, nie ma obowiązku rejestrowania sprzedaży poprzez wystawianie paragonów fiskalnych. W sukcesu firm, które podjęły praktykę w momencie bycia roku rozliczeniowego, limit 20 tysięcy złotych należy przeliczyć proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzenia prace w poszczególnym roku.

Kasa fiskalna - kiedy rozpocząć rejestrację sprzedaży. W latach 2015 - 2016 w programie przedsiębiorstw, jakie muszą wydawać paragony, pojawili się kolejni przedsiębiorcy, m.in. warsztaty samochodowe, specjalisty a lekarze stomatolodzy, fryzjerzy i gabinety kosmetyczne, prawnicy czy firmy gastronomiczne, które nie prowadzą naszych usług w samolotach. Za wyjątkiem usług gastronomicznych pozostali przedsiębiorcy mają obowiązek rozliczania sprzedaży przez kasy fiskalne w trybie natychmiastowym, natomiast przedsiębiorstwa, których działa limit 20 tysięcy złotych obrotu, mogą zakupić kasę fiskalną w toku 2 miesięcy po przejściu tego kredytu. Ten jedyny cel w 2016 roku dotyczy także przedsiębiorców, którzy oferują bilety na przejazdy pasażerskie z opcją spłacenia ich w własny rodzaj niż gotówką oraz przedsiębiorców, którzy rozliczali się na platformie faktur za wykonane usługi na praca osób fizycznych, przy czym rocznie nie wystawili dobrze niż 50 faktur dla maksymalnie 20 usługobiorców.

Niezależnie od wysokości obrotów ustawodawca stworzył i katalog produktów, których sprzedaż bezwzględnie pragnie być dokumentowane paragonem z kasy. Do wspomnianych produktów należy: sprzedaż gazu płynnego, stronie do silników i samych silników, przyczep i naczep, sprzętu fotograficznego, materiałów z metali szlachetnych, perfum, napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.