Mikroskop 400x

Że nam wyobrazić sobie nowy przemysł bez wszechobecnego zastosowania maszyn, ułatwiających i zmieniających pracę człowieka. Wszystkie rodzaje pracy wytwórczej wymagają specjalistycznych technologii, które bywają zawodne i słuchają awariom. Aby zapobiec zgubnemu wpływowi usterki na wszelki proces produkcyjny, potrzebne jest wykorzystywanie środków ochron, takich jak bursting discs, czyli płytki bezpieczeństwa.

Te małe elementy odgrywają szczególnie istotną wartość w razie niekontrolowanego wzrostu ciśnienia w sukcesie awarii. Ich prawdziwe działanie umożliwia skierowanie nadmiernego ciśnienia w inne miejsce, co zapobiega poważnym uszkodzeniom układu. W relacje od tego, czy płytki chodzą w cieczach, czy w gazach, dzielą się między sobą kształtem oraz rodzajem zastosowanej technologii. Podstawowy rodzaj tych tematów bezpieczeństwa jest niewielkie nacięcia, dzięki którym pęka po przekroczeniu pewnej wartości ciśnienia medium, w którym się znajduje. Bardziej zaawansowane technicznie płytki grane są przy pomocy lasera i zajmują jedynie minimalne osłabienia w bezpośredniej strukturze, idące na początek głowicy. Płytki pełnią podobną funkcję do zaworów bezpieczeństwa, lecz różnica między tymi dwoma rodzajami zabezpieczeń liczy na ostatnim, że pierwsze spośród nich muszą każdorazowej wymiany po wystąpieniu awarii. Ich naturalna konstrukcja sprawia jednak, że są one o wiele tańsze od zaworów. Płytka bezpieczeństwa pewno istnieć także zastosowane również z zaworem. W takim przypadku oba elementy wzajemnie rozwijają naszą działalność. Rolą płytki jest ochrona zaworu przed zakażeniem oraz korozją, zaś zawór zabezpiecza w razie awarii. Wartością tego podejścia istnieje okazja skorzystania zaworu o coś gorszych parametrach technicznych i materiałowych, za który damy tanio niż w sukcesie zakupu zaworu do własnej pracy. Dobór idealnego rozwiązania winien być natomiast zależny od wartości konkretnej maszyny.