Lekarz i kasa fiskalna

Ostatnie koleje w uchwale o VAT, które zaczęły zaczynać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z użyciem kasy fiskalnej wśród drugich grup przedsiębiorców. I chociaż nadal część przedsiębiorców jest rozwiązana z obowiązku wydawania paragonów, to nazwy proponujące swoje usługi klientom innym są zobligowane do rozliczania pracy z wykorzystaniem kas fiskalnych.

http://euro-fiskalne.pl/post/posnet-bingo-hs.htmlPosnet Bingo HS EJ - kasa fiskalna Polkas Kraków

Kto musi umieć kasę fiskalną?Kasy finansowe są potrzebne w przedsiębiorstwach, które naszą energia idą do osób fizycznych (B2C. Oraz firmy, których roczne zakupy nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z kolei jeśli przedsiębiorca rozpoczyna energię w trakcie trwania roku fiskalnego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym ciągu istnieje katalog działalności, które nie podlegają konieczności wydawania paragonów drukowanych przez kasę fiskalną.

Ulga i obowiązki powiązane z byciem kas fiskalnych.Zanim przedsiębiorca zacznie korzystać z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do miejscowego urzędu skarbowego wraz z podaniem adresu, gdzie kasa będzie polecana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy złożyć oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - techniczne i sprawne - znane w ustawie o podatku VAT. Wymogi formalne, które należy wykonać przed podjęciem używania kasy, połączone są i z ulgą, którą ważna pobrać za zakup kasy. Ulga, związana z nabyciem kasy, wynosi do 90% kosztów zakupu kasy, jednakże nie daleko niż 700 zł. Posiadacz kasy musi jeszcze mieć o jej prawidłowym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może występować rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego momentu może dać konieczność zwrotu ulgi z urzędu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to jednocześnie konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom i przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata licząc od zakończenia roku rozliczeniowego, w którym stanowiły dane. Użytkownik kasy musi także drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - wytwarzane przez kasę fiskalną.