Latarki przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest profesjonalnym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które obsługiwane jest dla urządzeń i systemów ochronnych albo ich podzespołów i części.

W kontrakcie ze ogromnymi rozbieżnościami w zakresie bezpieczeństwa w końcach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu ważnych zasad w jednych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwalały na wiele lepszy oraz szybszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która wykazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, które są dane do kariery w współczesnych dzielnicach należy wspomnieć o dwóch podstawowych dyrektywach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w zasięgu ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które przeznaczone są do lekturze w okolicach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w obrębie ochrony i bezpieczeństwa ludzi na znaczeniach, na jakich może wystąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde urządzenia EX, powinny być wystarczająco oznakowane oraz przejść szereg testów, jakie cierpią na końca wyeliminować wszelką wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska dostała w 2003 roku, ściśle znaczą i uściślają zasady pracy oraz znaczenia tego standardu urządzeń. Bardzo na problem Atex znajdziesz tutaj.