Kroki ktore nalezy podjac przed rozpoczeciem korzystania z kasy fiskalnej

W Polsce przepisy prawne mówią o obowiązku posiadania kasy fiskalnej przez większość ludzi prowadzących własną działalność. Coraz mniej osób jest zwolnionych z tego obowiązku. Zakup kasy fiskalnej to jednak nie wszystko. Nie wystarczy do tego, aby możliwe było korzystanie z niej. Oprócz samego zakupu, do którego może zostać przyznana ulga na zakup kasy fiskalnej, obowiązkiem dla przedsiębiorcy jest również zgłoszenie kasy fiskalnej do Urzędu Skarbowego.

Mówią o tym przepisy prawa. Jak więc to zrobić ?
Przede wszystkim takie zgłoszenie kasy fiskalnej powinno odbyć się przed jej instalacją i rozpoczęciem korzystania z niej. Nie można zrobić tego później. Takie zgłoszenie powinno zawierać ilość kas które będą używane przy prowadzeniu danej działalności jak również adres takiej placówki. Takie zgłoszenie powinno zostać skierowane do właściwego urzędnika Urzędu Skarbowego.
Kolejnym krokiem jest fiskalizacja kasy fiskalnej. Jest to czynność jednorazowa. Polega na zsynchronizowaniu pracy modułu fiskalnego z pamięcią fiskalną kasy, zakończona wydrukowaniem dobowego raportu fiskalnego. Proces ten należy wykonać w obecności serwisanta który w przyszłości będzie odpowiedzialny za obsługę przedsiębiorcy. Nie może to być pierwsza, lepsza osoba. Serwisant ten powinien być wybrany z serwisu za który odpowiedzialny jest krajowy producent kas albo importer. Może być też wybrany z innego serwisu, ale posiadającego autoryzacje takiego producenta .Po dokonaniu fiskalizacji producent jak i serwisant muszą dokonać zgłoszenia do Urzędu Skarbowego w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Jest to konieczne do otrzymania numeru ewidencyjnego urządzenia. Numer ten jest indywidualny i przypisany tylko do jednego urządzenia. Nie można go więc przypisać do innych niezgłoszonych kas. Producent jest zmuszony do trwałego umieszczenia tego numeru na kasie. Dopiero po wykonaniu tych wszystkich wyżej wypisanych kroków, producent może rozpocząć korzystanie z zakupionej kasy fiskalnej. Jest to dość skomplikowany proces ale dzięki temu państwo jest pewne, że korzystając z takiej kasy przedsiębiorca nie może uniknąć płacenia podatków za każdy sprzedany produkt w swoim sklepie. Zmniejsza to więc tworzenie się szarej strefy w kraju.


POLKAS
Pasternik 94, 31-354 Kraków
12 634 05 44
http://www.polkas.pl