Kontrola warunkow pracy

Karta oceny ryzyka zawodowego to jeden z ważniejszych, jeśli nie najważniejszych elementów pozwalający na kontrolę warunków pracy przez samego pracownika. Obowiązek stworzenia karty oceny ryzyka zawodowego ciąży na pracodawcy – jest to jego obowiązek, który wykonuje przy pomocy pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Natomiast jeśli owa służba nie funkcjonuje w zakładzie pracy takie zadanie wykonuje pracownik który pełni funkcję behapowca w zakładzie pracy. Stworzenie karty oceny ryzyka zawodowego na pozór wydaje się być proste, jednak nic bardziej mylnego. Pytania które znajdą się w karcie muszą być jasne, zrozumiałe i klarowne dla wszystkich pracowników. Jest to bardzo ważne ze względu na bezpieczeństwo w zakładzie pracy.

Pytania powinny dotyczyć czynników niebezpiecznych występujących na stanowisku pracy, czynników szkodliwych oraz uciążliwych jakimi są: czynniki fizyczne (na przykład: hałas, drgania mechaniczne i tym podobne), czynniki chemiczne (na przykład: farby, kleje, żywice), czynniki biologiczne (na przykład bakterie, wirusy, pasożyty) oraz czynniki psychospołeczne (między innymi stres) jakie występują w miejscu pracy. Pytania zawarte w karcie oceny ryzyka zawodowego powinny być jak najbardziej szczegółowe. Należy w takiej karcie pytać o częstość występowania pewnego zdarzenia na przykład jaki jest okres narażenia na hałas w ciągu ośmiogodzinnego czasu pracy, albo jak długo pracownik pozostaje w pozycji kucznej w trakcie wykonywania swojej pracy. Ilość pytań jakie powinny znaleźć się w takiej karcie jest nieograniczona jednak należy pamiętać, że karta ma nam w czymś pomóc. Tak, więc pytania powinny byś bardzo dobrze przemyślane a ilość ograniczona jedynie do tych które są najważniejsze i najbardziej potrzebne w procesie wykonywanej pracy. Kolejnym ważnym aspektem przy tworzeniu karty oceny ryzyka zawodowego jest zawarcie pytań odnoszących się do częstości i ilości zdarzeń, które miały ujemne skutki dla zdrowia pracowników. Ważne jest również to, aby nie zapomnieć o pytaniach dotyczących udzielania pierwszej pomocy czy pytania o lokalizację apteczki w miejscu pracy.
Należy pamiętać ze jedna karta oceny ryzyka zawodowego w zakładzie pracy to za mało. Ilość sporządzonych kart zależy od ilości stanowisk w miejscu pracy. Poszczególne zawodu mają swoje charakterystyczne zagrożenia i szkodliwości, które nie odpowiadają zagrożeniom i szkodliwościom na innym stanowisku. Dlatego jeśli w zakładzie pracy ilość występujących zawodów jest większa pamiętajmy o sporządzeniu karty oceny ryzyka dla każdego zawodu. Jeżeli chodzi o samo umiejscowienie takiej karty, to powinna się ona znajdować w takim miejscu w zakładzie pracy, aby była widoczna i czytelna dla pracowników. Z pewnością jeden egzemplarz zawsze będzie dostępny w gabinecie naszego przełożonego do którego zawsze będzie można zajrzeć.
Systematyczne sprawdzanie swojej wiedzy z kartą oceny ryzyka zawodowego z pewnością pozwoli na poprawę zarówno bezpieczeństwa w miejscu pracy jak i uniknięcia niepożądanych zdarzeń. Pozwoli na zwiększenie wydajności pracy oraz zwiększy pewność siebie pracowników. W przypadku wystąpienia wypadku przy pracy karta oceny ryzyka zawodowego możne stać nieodzownym dowodem na to, iż w miejscu pracy zadbano przynajmniej w pewnym stopniu o to by pracownicy zwracali uwagę na niebezpieczeństwa z jakimi mogą borykać się w trakcie wykonywania danego zadania, które zostało zlecone przez przełożonego. Jeśli jednak doszło do wypadku a w karcie nie zwrócono uwagi na dany problem, należy to niezwłocznie zmienić wprowadzając kolejne zagadnienie do owej karty.