Kolposkopia miesiaczka

Kolposkop to marka urządzenia optycznego stosowanego podczas badania kolposkopowego, które liczy na obserwacji powierzchni szyjki macicy, dolnej strony jej kanału oraz pochwy i sromu. Niestety, dodatkowo w ubiegłym wieku kolposkopia była dość niedoceniania oraz stosowana jako badanie delikatne i skomplikowane, a ponadto nieobiektywne. Współcześnie ale można określić diametralną zmianę stanowiska dotyczącego badań kolposkopowych, których mówienie wzrosło dzięki umożliwieniu niebywałego postępu w ocenie patologii szyjki macicy. Kolposkopia uczyniła możliwym błyskawiczne rozpoznanie anomalii ginekologicznych i podjęcie dobrych decyzji odnośnie terapii. Badanie za pomocą kolposkopu pozwala zidentyfikować przedkliniczne postaci raka szyjki macicy, zaś badanie w ostatnim stadium oznacza całkowitą wyleczalność nowotworu. Kiedy teraz zostało powiedziane, profesjonalny kolposkop ułatwia nie tylko bierną obserwację, ale i diagnostykę szyjki macicy pod kątem domniemanym zmian nowotworowych. Badanie kolposkopowe pozwala trafnie rozpoznać stopień zaawansowania nadżerki oraz ocenić, czy przechodzimy do wykonywania ze zmianą faktycznie niebezpieczną dla zdrowia kobiety. Lekarz specjalista za pomocą kolposkopu można zrobić również wulwoskopii, czyli oględzin zewnętrznych narządów płciowych. Innowacyjna technologia brana w kolposkopach praktycznie zupełnie wyeliminowała problem dyskomfortu u pacjentek poddawanych badaniu kolposkopowemu. Wykorzystana w współczesnych urządzeniach optycznych zaawansowana elektronika tudzież pantografy pozwalające na prostych ruch wielopłaszczyznowy uczyniły badania za pomocą kolposkopu popularnymi i mocnymi, co niweluje wszelkie wcześniejsze niedogodności. Ponadto, większość tych kolposkopów może zostać także urządzona w cele cyfrowe pozwalające na udokumentowanie przebiegu badania bądź spełnienia archiwizacji cyfrowej na nośnikach elektronicznych.