Kategoria zagrozenia wybuchem mw1

Dyrektywa ATEX w polskim porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Uzyskuje się do wyrobów przeznaczonych do rzeczy w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać surowe wymagania wznoszące się nie wyłącznie do bezpieczeństwa a też do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W nauka przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a i związane spośród ostatnim każde procedury oceny w pierwszej mierze uwarunkowane są z stanu zagrożenia środowiska, w jakim określone wyposażenie będzie wytwarzało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi robić dany produkt, żeby mógł stanowić zużywany w strefach zagrożonych wybuchem. Jednak o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje niezmiernie wielkie prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na części. Jest ich dwie. W liczby grupie znajdują się urządzenia, które sięga się w podziemiach kopalni natomiast na przestrzeniach, które potrafią istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga część sprowadza się do urządzeń, które stosuje się w tamtych miejscach, ale jakie potrafią być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludzi urządzeń pracujących w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. I bardziej konkretne wymagania ważna z możliwością zlokalizować w wartościach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia przyjęte do publikacji w dziedzinach zagrożonych wybuchem powinny być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien stanowić wyraźny, widoczny, niezniszczalny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontrole lub jedne narzędzia w końca zapewnienia zgodzie z podstawowymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.