Kasy fiskalne handel obwozny

Tłumacze zazwyczaj dokonują przekładów wypowiedzi z języka obcego na język swój i chociaż wybrani z nich umieją drugi język na tyle dobrze, żeby móc usuwać z języka ojczystego. Niekiedy w trakcie większych konferencji bądź spotkań biznesowych że się zdarzyć, iż tłumacze nie reprezentują wszystkich niezbędnych kombinacji językowych. Sytuacja taka może zawierać przykładowo miejsce, kiedy niemiecki tłumacz przekłada wypowiedź niemieckiego prelegenta na angielski, zaś tłumacz języka angielskiego dopiero po wykonuje tłumaczenie mowy na język dostępny dla nowych uczestników wydarzenia. Istnieje obecne forma określana powszechnie mianem relay, czyli tłumaczenie pośrednie przez inny język obcy.

Pod nazwą pivot rozumiany jest tłumacz współuczestniczący w omawianej procedurze, który przekłada dla nowych tłumaczy artykuł na język czytelny dla własnych tłumaczy symultanicznych. Tacy tłumacze posiadają uprawnienia do manewru znanego pod tytułem retour, a zatem szkolenia z języka ojczystego na kolejny język aktywny. Jeżeli mniej znanym językiem jako biernym włada tylko jeden bądź dwóch tłumaczy, to wynoszą oni z omawianego języka na bliski styl aktywny, który działa wtedy jako pivot dla pozostałych tłumaczy z kolejnych kabin. Dzięki stosowaniu techniki tłumaczenia pośredniego możliwe są konferencje przy małej liczbie kombinacji językowych oraz pozwoli zaoszczędzić środki finansowe.

Wadami metody relay jest i zwiększone ryzyko popełnienia błędu przy szkoleniu z nowego tłumaczenia tudzież znacząca różnica w sezonie pomiędzy wystąpieniem mówcy a chwilą usłyszenia ostatecznego tłumaczenia przez odbiorców. Eksperci z biur tłumaczy w Stolicy zauważają, iż że wtedy być bardzo uciążliwe zwłaszcza, kiedy podczas przemówienia prelegent coś gra bądź pokazuje. Poprzez to pojawia się również niezamierzony efekt komiczny w formie, gdy połowa widowni nagradza mówcę aplauzem, gdyż już usłyszała koniec wystąpienia, z kolei druga połówka publiczności czyni akurat to toż, aczkolwiek dopiero z opóźnieniem spowodowanym późniejszym odsłuchaniem wpływania na nasz język.