Kasa rejestrujaca w 2015

Kasa fiskalna zwana kasą rejestrującą niczym samochód wymaga być poddawana okresowemu przeglądowi. Chociaż w obecnym faktu omawiany przegląd musi być dokonany najpóźniej dwa lata od nowego przeglądu lub fiskalizacji. Przegląd kasy fiskalnej cena kraków oscyluje w ścianach od 100 do 200 złotych wraz z dojazdem.

Obowiązek przeglądu kasy fiskalnej pochodzi z zdrowych aktów prawnych. Podstawą prawną dwuletniego okresu przeprowadzania przeglądu kas finansowych jest § 7 ust. 1 pkt 6 w zw. z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w istocie warunków stosowania kas rejestrujących. Razem z założeniem, i bezpośrednio z przepisami artykułu 61 § 3 k.k.s niewykonanie lub nieterminowe wykonanie przeglądu kasy rejestrującej widziane jest niczym nieprawidłowe prowadzenie księgi i grozi nałożeniem kary grzywny za przestępstwo skarbowe. Jednakże tańszą alternatywą dla co dwuletniego przeglądu jest realizowanie go co roku. Świadcząc o przeglądzie kas rejestrujących, należy również wspominać o nazwaniu odpowiedniego czasu, co daje się na zasadzie Ordynacji Podatkowej. Zgodnie z art. 12 § 3 niniejszej ustawy czasy znane w miesiącach zamykają się z upływem tego dnia w współczesnym miesiącu, który mówi początkowemu dniowi terminu, a jeżeli takiego dnia w gorącym miesiącu nie było - w tym dniu ostatniego miesiąca.

Obowiązek pilnowania terminu przeglądu kasy rejestrującej siedzi na osobie mającą omawianą kasę fiskalną. Posiadacz przed upływem dwóch lat z niedawnego przeglądu powinien poinformować serwisanta o konieczności stworzenia takiego przeglądu. Serwisant kas, w sezonie 5 dni od dnia przygotowanego przez posiadacza kasy fiskalnej zgłoszenia, powinien wykonać obowiązkowy przegląd techniczny kasy (§ 31 ust. 4 rozporządzenia w kwestii kas).

Przegląd stanu technicznego kasy rejestrującej powinien sprawdzać przede każdym: stan wszystkich plomb kasy, stan obudowy, czytelność dokumentów fiskalnych, program pracy, poprawność działania, stan pamięci oraz stan akumulatorów. W kierunku uniknięcia narażania się na kary ze strony Urzędu Skarbowego podatnik powinien pilnować terminów przeglądu kasy rejestrującej.