Kasa fiskalna elzab mini cena

Przedsiębiorcy prowadzący kampanię gospodarczą, w której używają kasy rejestrujące muszą wykonywać bardzo dużo wymogów. Jednym spośród nich stanowi cel posiadania papierowych rolek z kopiami paragonów przez pewny w podobnym rozporządzeniu okres, który z 2013 rokiem uległ przedłużeniu.

http://erp.polkas.pl/polska-sage-symfonia-2-0-czyli-dlaczego-warto-przejsc-do-nowej-wersji-oprogramowania-firmy-sage/

Do 31 grudnia 2012 roku na zasadzie rozporządzenia Ministra Finansów z 2008 roku obowiązywał okres przejściowy zgodnie z którym kopie paragonów fiskalny potrzeba było zapisywać przez okres dwóch lat. Rozpocząwszy od początku roku 2013 przechowywanie paragonów z kasy fiskalnej uległ zmianie i został przedłużony na poziom lat pięciu. Podatnicy rejestrujący sprzedaż na kasach fiskalnych w roku 2013 powinni wziąć kopie paragonów dokumentujących sprzedaż za rok 2012 i 2011, natomiast wcześniejsze kopie paragonów można trwale zniszczyć. Ale muszą pamiętać też o tym, że zarchiwizowane kopie paragonów z 2013 roku muszą przechowywać aż do roku 2018, ze względu na ostatnie, że okres pięcioletni tworzony istnieje z końca roku kalendarzowego, w którym upłyną termin płatności podatku. Dlaczego przechowywanie kopii paragonów fiskalnych jest okres pięciu lat? Przede wszystkim ze względu na ostatnie, że czas przedawnienia się zobowiązania podatkowego wynosi właśnie pięć lat. Stoi wiele obaw czy archiwizowanie kopii paragonów przez naprawdę kredyty okres jest konieczne. Jednakże resort finansów uważa, że pięcioletni okres jest znaczenie dla prawidłowości rozliczeń podatkowych. Kopie paragonów są jedynymi dowodami, które dokumentują sprzedaż, jej liczba cena oraz stawki podatkowe. Na uwagę jednak zasługuje fakt, że mimo że ustawodawca wskazał określony termin do archiwizowania kopii rolek z paragonami fiskalnymi to nie wskazał jakości w której winnym żyć one pozostawiane. Najtańsze kasy fiskalne kraków przechowują paragony w strukturze papierowej.  Kasy ważniejsze z rozbudowanym modułem mają nadzieja archiwizacji elektronicznej paragonów. Należy i pamiętać, że nawet fakt likwidacji działalności finansowej w żaden twórz nie zwalnia przedsiębiorcy z ustawowego obowiązku przechowywania kopii paragonów z kas rejestrujących.