Kasa fiskalna aplikacja

Na początek warto wspomnieć co ma serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie poprawki prowadzone w momencie gwarancji a po upływie gwarancji, a i niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej płaci za wpisy do pracy serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów oferuje swoim klientom dodatkowe usługi: szkolenia z poziomu obsługi kas fiskalnych, a ponadto usługa w właściwym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W terminie obowiązkowych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza będące czynności: – ocenia stan plomb kasy zaś ich synchronizacja z tekstami w książce serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego wersję, zgoda z napisami w pozycji kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, szczególnie w obszarze emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty ważnej i modułu fiskalnego co do współprac z faktami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu łącznie z zastrzeżeniami daje w książce serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny wymaga być wypełniony i wtedy, kiedy użytkownik kasy zawiesił swoją pracę albo z dowolnej przyczyny zaprzestał rejestrowanie ruchów na kasie fiskalnej, tylko nie wyrejestrował kasy. 2. W toku przeglądu technicznego oceniane są przede całym te fakty konstrukcyjne kasy, jakie są odpowiedzialne za rejestrowanie zakupów a jakich nieprawidłowe życie mogłoby wpłynąć na niskie wyliczanie podatków. Tak zatem w czasie przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które sprawiają na funkcjonowanie kasy, ani same nie sprawdza, czy pozostałe elementy urządzenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, klient może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i komunikację uszkodzonych elementów, jednak będą obecne funkcje wykonywane poza przeglądem technicznym.