Jak prawidlowo zarzadzac relacjami z klientami

Oprogramowanie crm z języka angielskiego Costomer Relationship Managment stanowi pewną koncepcję zarządzania. Jest zestawem procedur a także niezbędnych narzędzi mających za zadanie odpowiednio zarządzać kontaktami z klientem. Jego celem jest przede wszystkim zautomatyzowanie oraz wspomaganie procesu w relacji klient-organizacja.

System ten dąży do wspomagania organizacji w działach takich jak marketing, zarząd, obsługa klienta czy sprzedaż. Rozwiązanie to w głównej mierze pomaga w zarządzaniu relacjami z klientem. Koncepcja ta powinna wspomagać wszystkie etapy kontaktu klienta z organizacją, czyli rozpoznanie potrzeb klienta, identyfikacja klienta, zawarcie określonej transakcji oraz obsługa posprzedażowa. Mówiąc o Costomer Relationship Managment, można wyróżnić trzy rodzaje tego systemu, a mianowicie: system interaktywny, operacyjny oraz analityczny.
System crm interaktywny określany jest jako contact center, czyli crm komunikacji. Dąży do obsłużenia wszelkich możliwych kanałów kontaktu klienta z określoną organizacją. System ten powstał na podstawie call center.
System crm operacyjny pozwala na gromadzenie, a także udostępnianie informacji o kliencie. Informacje takie pozwalają przede wszystkim na wszechstronną oraz pełną obsługę potencjalnego klienta. System ten nazywany jest systemem typu front office. Obejmuje on trzy grupy funkcjonalności takiej jak marketing, sprzedaż oraz wsparcie techniczne. Cały cmr operacyjny dotyczy pozyskania klienta, zrealizowania sprzedaży oraz utrzymania klienta w firmie.
System crm analityczny ma na celu dokonywanie analizy danych o klientach. Zajmuje się przede wszystkim segmentacją klientów, analizą ich wartości, lojalności oraz analizą koszykową.
Oprogramowanie CRM bazuje na architekturze funnel, zwanej lejka.
Koncepcja ta na rynku istniej już od wielu lat. Jednak z każdym dniem jej wykorzystanie coraz bardziej zwiększa się. Przede wszystkim dzieje się tak ze względu na lepszy i łatwiejszy dostęp do integracji danych oraz nowocześniejszych technologii.
Podsumowując, oprogramowanie crm w dużej mierze pozwala na łatwiejsze zrozumienie wartości, jakimi kieruje się klient.