Jak dobrze przetlumaczyc dokumenty do sadu

W dzisiejszych czasach coraz więcej ludzi przeprowadziło się za granice naszego kraju. Zjawisku temu sprzyjają otwarte granice oraz lepsze warunki życia jakie znajdują Polacy, którzy zdecydowali się przenieść na zachód.

Sytuacja ta powoduje jednak pewne problemy. Mają one różną naturę. Są to kłopoty związane z rozdzieleniem rodzin – zarówno małżeństw, jak i rodziców z dziećmi. Oprócz tego powstają też pewne problemy związane ze stosowaniem prawa i sprawami urzędowymi.

Wątpliwości wielu ludzi budzą między innymi sprawy administracyjne takie, jak zgłoszenie urodzenia dziecka (gdzie należy to zrobić), sprawy meldunkowe czy obywatelstwo. Jeszcze większy problem pojawia się w momencie sporu, który powinien rozstrzygnąć Sąd. Pierwszą rzeczą budzącą wątpliwość jest to, który Sąd powinien się daną sprawą zająć. Polskie prawo (szczególnie w sprawach rodzinnych) pozostawia tu pewną swobodę. Drugi problem to przedstawienie w Sądzie odpowiednich dokumentów. Każdy z nich powinien być przecież przetłumaczony na język kraju, w którym toczy się proces sądowy.

Problemem w tym wypadku może być to, że język prawny i język prawniczy są na tyle specyficzne, że nie każdy tłumacz przysięgły potrafi sobie z nimi poradzić. Dobre tłumaczenie prawnicze musi obejmować nie tylko dosłowny przekład tekstu, ale również uwzględniać specyfikę pojęciową danego aktu prawnego. Często bowiem jest tak, że dane słowo w różnych ustawach ma inne znaczenie.

Tłumaczenia takie obejmują nie tylko akty prawne takie jak ustawy, rozporządzenia czy dyrektywy, ale także akty notarialne, opinie biegłych sądowych, protokoły z rozpraw, statuty osób prawnych czy inne dokumenty, które mogą stanowić dowody w sporach sądowych.

W związku z powyższym wydaje nam się zasadne wskazać, iż bezpieczniej skorzystać z usług tłumacza, który charakteryzuje się dobrą znajomością terminologii prawnej oraz rozumie “ducha prawa” w kraju, na którego język ma przetłumaczyć dany tekst, oraz w kraju, z którego pochodzi dany dokument. W innym wypadku może to skończyć się dla nas negatywnymi konsekwencjami…


Biuro Tłumaczeń Lingua Lab
Piastowska 8A, 30-211 Kraków
12 350 59 20
http://www.lingualab.pl