Hodowla zwierzat tom 1

Sam czas mięso używany istnieje na ogół w znaczeniu kulinarnym oraz ma definicję konglomeratu tkanek, z jakich główną jest tkanka mięśniowa, czerpana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość mieszkańców kontynentu europejskiego uważa ciało za sam z ważnych elementów pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa odpowiadają za dostarczanie konsumentom artykułów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako czynnik ludzkiego pokarmu funkcjonuje już z momentów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego okazało się dobrym sposobem na dostarczanie organizmowi dużych porcji energii. Prawdopodobnie wrażenie na życie mięsa nastąpiło toż w sezonie zlodowaceń, kiedy niestety było objąć pokarm roślinny i spożywanie mięsa stawało się drinkom z pierwszych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez inne ruchy wegetariańskie, których ludzie uważają jedzenie przetworów mięsnych za praktykę nieetyczną, gdyż będącą konsekwencję zabijania organizmów żywych. Powstanie wegetarianizmu zostało spowodowane zwróceniem opinie na wyglądy dobre i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a często zwierząt hodowanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, bowiem stanowi to propozycja propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu decyduje się świadome i celowe wyłączenie z zwykłej diety mięsa, w tym także ryb i owoców morza.

Weganizm jest najbardziej radykalny odłam wegetarianizmu, który polega na unikaniu jakichkolwiek produktów pochodzenia zwierzęca, inaczej nie tylko mięsa, a też jajek, mleka tudzież przetworów mlecznych. Stanowi obecne system bycia związany z skutecznymi ruchami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na obszarze subkontynentu indyjskiego, gdzie był charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się tylko w VI wieku p.n.e., zaś za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej zakłada się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury moralnej i przyjaznej dotyczących wegetarianizmu, nadal większość ludzi je mięsa z obecnych jednych przyczyn, co w porze lodowcowej. Dopóki nie zostaną wykonane satysfakcjonujące dla klientów odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa wciąż będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez duży pora będą bawiły się dużą rzeszą klientów.