Gotowanie miesa na parze

Tłumaczenia ustne umożliwiają komunikację pomiędzy rozmówcami reklamującymi się w dwóch nowych językach prowadzonych czy w sukcesu, gdy jakaś z osób podaje się językiem migowym. Sama czynność określana mianem tłumaczenia ustnego, to dawanie identycznego znaczenia między ludźmi pracującymi innymi językami, i celem tej inicjatywie jest zawarcie komunikacji i przekazywanie informacji. Tłumaczenia ustne w przeciwieństwie do tłumaczeń pisemnych, dzieją się w ciągu teraźniejszym, co świadczy, iż przekład wypowiedzi zawsze osiągany jest na bieżąco. Jest kilka metod tłumaczenia ustnego, zaś najbardziej ekskluzywnymi także najczęściej stawianymi są tłumaczenia symultaniczne oraz konsekutywne. Tłumaczenia ustne symultaniczne stosowane są podczas światowych konferencji, gdzie wypowiedzi zagranicznych gości szkolone są przez lekarzy wysłuchujących przemówień przez słuchawki w dźwiękoszczelnych kabinach.

Symultaniczność tych przekładów polega na równoczesnej translacji ze słuchu, gdzie komunikat docelowy powstaje już po usłyszeniu wypowiedzi w stylu wyjściowym. Tłumaczenia ustne konsekutywne wynikają z zmiany sytuacji, kiedy tłumacz rozpoczyna interpretowanie i translację tylko po zakończeniu wypowiedzi przez prelegenta. Zwykle tłumacz konsekutywny gości w otoczeniu rozmówcy podczas wysłuchiwania mówcy oraz wykonywa w trakcie notatki, zaś później wygłasza przemówienie w stylu docelowym imitując możliwie najwierniej stylistykę oryginalnej wypowiedzi. Każda z wymienionych technik tłumaczeń planuje własne zalety oraz zalety, a nie sposób jednoznacznie orzec o mocy jednej spośród nich. Rzecz jasna, istnieją także nowe metody tłumaczenia ustnego (np. tłumaczenie szeptane, tłumaczenie zdanie po zdaniu lub tłumaczenie a vista), które mają klimat bardziej swobodny również nie wymagają aż tak szerokiego zaangażowania jak wcześniej wymienione techniki, stąd znajdują zastosowanie podczas spotkań nieformalnych.