Filtrowanie libreoffice

W wielu gałęziach przemysłu przechodzimy do budowania z potrzebą odpylania pyłów, które są mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Stanowią wtedy kluczowe procesy połączone z zmianą węgla kamiennego, drewna w przemyśle drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w przemyśle spożywczym, pyły zachodzące w sektorze chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy jaki został wykonany zgodnie z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych jesteśmy w możliwości dania a pełne instalacje zrobione zgodnie z obecną dyrektywą 94/9WE ATEX. Mogą żyć one wykorzystywane dla odpylania pyłów przylegających do klasy wybuchowości St1 i St2. Nasze projekty filtracyjne mają kategorie 3D. Idzie to na dawanie ich w wszystkim miejscu, jaka jest zaliczona do strefy niezagrożonej wybuchem jak oraz w przestrzeniach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń mamy dwie główne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Metoda ta wykorzystuje systemy automatycznie odpowiadające na start ciśnienia szybkiego i zmniejszające w zarodku powstający wybuch. Sposób jest zaopatrzony w czujniki ciśnienia, które wykrywają powstający wybuch, podaje go do centrali, która z zmian rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze materiałem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego rozwiązania to wyłącznie około 60 ms. Bardzo silne stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Wiąże się ona do korzystania wszelkiego typu membran lub paneli dekompresyjnych, które wprowadzają ciśnienie wybuchu z ochranianego dania na zewnątrz. Tym kluczem, ciśnienie jakie dominuje w ochranianym urządzeniu zostanie skrócone do cen niebędącej zagrożenia. Używamy innego sposobu wykonania techniczne membran: okrągłe lub prostokątne, płaskie lub wypukłe, wyposażone w czujnik zerwania czy nie, zbudowane ze zwykli węglowej lub kwasoodpornej. Z uwagi na poziom płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, wskazane jest ustalenie strefy trudnej w dziedzinie obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w zakresie konkretnej instalacji, każde jej grupie i segmenty są łączone w taki forma, żeby one też nie były podstawą powstania źródła zapłonu pyłów.