Ewidencja obrotu bezgotowkowego

Prowadzimy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy użyciu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą zapłacić w walucie obcej, głównie w euro. Czy ewidencja na kasie finansowej w dalekiej walucie jest możliwa?

W kontakcie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do robienia wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z każdej sprzedaży, a także do wydawania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, podobnie gdy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który ma informacje, jakie powinny znajdować się na rachunku fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, jakie pragną spełniać kasy rejestrujące zapisane są jednak w punkcie 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak dlatego, w sprawa § 14 ust. 1 tego prawa program do sprzedaży w handlu powinien posiadać m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, bądź jej skrótu, a i zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwili i czasu zmiany; zapisania daty a czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w nowej walucie w świadomości fiskalnej, a ponadto przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na inne waluty, przy czym wynik przeliczenia łącznie z daniem kosztu i rozliczeniem zapłaty wymaga być wprowadzony na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych jednostek; przeliczenie musi zostać skonstruowane z dokładnością nie krótszą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi zostać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Specjalnie do oznaczenia skrótu nazw walut obcych odnosi się oznaczenia, jakie są używane przez Nasz Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma sens prowadzić sprzedaż materiałów na pracę konsumentów, którzy uiszczają cenę w walutach obcych, więc co do zasady, musi posiadać kasę fiskalną, zaopatrzoną w zależność, która umożliwi przeliczenie kursu walut.

Z form, jaka stała zaprezentowania w badaniu można wywnioskować, iż zapłata za nabyte artykuły uznaje być przyznawana w euro, w sezonie jak wartość sprzedaży będzie zaprezentowana w złotówkach. Przepisy, które zajmują VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy podjąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.