Elementy sieci bezpieczenstwa finansowego

Uruchomiona maszyna stwarza zagrożenie dla podającego ją czy wykonującego przy niej pracownika. Z ostatniego sensu nastąpiła konieczność instalacji w organizacjach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły a układy bezpieczeństwa stosują głównie zakłady produkcyjne z innym kapitałem do zabezpieczenia organizacji i rodziny technologicznych, producenci maszyn i partnerze linii technologicznych.

W Polsce dokumentem regulującym tę sprawę jest m.in. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sytuacji minimalnych wymagań dotyczących zaufania oraz higieny pracy w obrębie użytkowania maszyn przez ludzi podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne oraz ustawy określają, że maszyna winna być zaopatrzona w co kilka jedno narzędzie do przechowywania awaryjnego, które zapewni wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa czyli mu usunie. Wyjątek są maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie zmniejszy ryzyka, dlatego, że nie będzie uważał pomysłu na okres zatrzymania a nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w maszynach i postępach technologicznych, wyłączniki krańcowe z pracą bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym (duża siła i siłę na skomplikowane warunki pracy), magnetycznych wyłączników bezpieczeństwa i wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa winien stanowić zainstalowany w skrajnym i otwartym znaczeniu (w pokrywach włazów czy w drzwiach), być wskazany w tryb rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zachowanie maszyny mogło nastąpić w jak najmniejszym czasie. Zatrzymanie maszyny przechodzi na końca zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku oraz zapobieganie uszkodzeniom maszyny, gdy jej funkcjonowanie jest złe.