Dyrektywa unijna odkurzacze

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, które pragną istnieć zadowolone przez każde produkty, jakie są oddane do spełnienia w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z poradą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, dawanych w konkretnych krajach członkowskich określane są wymagania, jakie nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie potrafią stanowić niezgodne z przepisami dyrektywny, ani nie może powracać do zaostrzenia wymagań założonych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została włożona w bycie, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko, jakie jest powiązane z użyciem dowolnego towaru w rozmiarach, w których potrafi żyć atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi pełną odpowiedzialność za określanie, czy konkretny towar podlega ocenie zgody z zasadami atex a za dostosowanie danego materiału do tych prawd. Atest atex jest chciany w sukcesie produktów, które poznają się w przestrzeni zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia początkiem stanowi obecne przestrzeń, gdzie przygotowuje się, użytkuje lub przechowuje substancje, które w połączeniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do unii takich substancji kwalifikuje się: ciecze, gazy, pyły i włókna łatwopalne. Mogą zatem żyć np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu dochodzi w sukcesie, jak duża porcja energii pochodząca z skutecznego źródła zapłonu wchodzi do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru przychodzi do wybuchu, który jest wielkie ryzyko dla mieszkania a zdrowia ludzkiego.