Dyrektywa ue kogeneracja

Dyrektywa ATEX w polskim porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Stosuje się do wyrobów przeznaczonych do akcji w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać surowe wymagania wznoszące się nie jedynie do bezpieczeństwa lecz oraz do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W pamięć przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a także połączone spośród tym każde procedury oceny w głównej mierze uwarunkowane są od poziomu zagrożenia środowiska, w którym dane narzędzie będzie działało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi pełnić dany produkt, by mógł być zużywany w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Jednakże o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje bardzo wielkie zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linii. Stanowi ich dwie. W początkowej klasie wybierają się urządzenia, które łączy się w podziemiach kopalni natomiast na powierzchniach, które potrafią być zagrożone wybuchem metanu. Druga część odnosi się do urządzeń, które wprowadza się w dziwnych miejscach, ale jakie potrafią istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla każdych urządzeń zarabiających w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej szczegółowe wymagania ważna z łatwością znaleźć w miarach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia dopuszczone do roli w strefach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien stanowić piękny, widoczny, trwały i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub pojedyncze dania w obiekcie zapewnienia zgodzie z obowiązującymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.