Duet lodz biuro rachunkowe

Biuro rachunkowe jako podmiot gospodarczy oferuje usługi w terenie rachunkowości, prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej. Pomoce te gra na myśl innych podmiotów finansowych oraz firmie, a więcej osób fizycznych. Zawierając umowę zleceniobiorca, czyli biuro rachunkowe, wiąże się do tworzenia obowiązków połączonych z przestrzeganiem prawa podatkowego, dobra pracy, a jeszcze praw połączonych z ubezpieczeniem społecznym.

Optima Biuro Rachunkowe zostało opracowane, żeby uprościć pracę biur rachunkowych, wykonujących seryjnie różnego sposobie operacje. Moduł Optima jest zupełnie związany z biurem rachunkowym, a wszelkie dane mogą stanowić aktualizowane i synchronizowane na bieżąco. Pomaga to księgowemu rozpoczęcie pracy bez dodatkowego logowania się. W zależności od wag i sposobu firmy można wykorzystać różne moduły jakie niesie program Optima Biuro Rachunkowe. I tak np. moduł Księgi Podatkowe umożliwia bezpośrednią obsługę księgową firm. Kupi na złożenia z Urzędem Skarbowym, zgodnie z najróżniejszymi przepisami. Inny element Księga Handlowa pozwoli na prowadzenie ksiąg razem z najnowsza ustawą o rachunkowości. Procesy księgowania są w szerocy zautomatyzowane. Moduł ten ewidencjonuje podatek Vat. Umożliwia także przesyłanie informacji w środek elektroniczny. Kolejny moduł Środki Trwałe daje szansę biurom rachunkowym prowadzenia dla klienta ewidencji środków trwałych, a dodatkowo wartości prawych i psychicznych. Pozwala więcej na rozplanowanie amortyzacji. Automatycznie księguje także odpisy amortyzacyjne, rejestruje historię środka trwałego. Moduł Kadry zaś Płace nalicza i drukuje deklaracje podatkowe, wylicza składki ZUS. Umożliwia biurom rachunkowym prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej. Współpracuje z programem Płatnik. Koryguje listy płac i wysyła deklaracje do Urzędu Skarbowego. Wszystko to dzieje się razem z najnowszymi przepisami, jakie są ciągle aktualizowane. Program Optima jest łatwo wybieranym oprogramowaniem przez biura księgowe i doradców podatkowych. Jest osiągalny w możliwości dużej i wzoru usługowym dostępnym poprzez internet.