Controlling u srbiji

Controlling finansowy jest nieodłączną częścią controllingu w jakiejś wielkiej firmie. Controlling ma się ustalaniem zapotrzebowania na materiały finansowe, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami oraz zyskiem, a też płynnością gospodarczą oraz opinią efektywności inwestowania kapitału.

systemy ppoż

Controling można rozłożyć na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling użyto w latach trzydziestych w USA. Na Daleki Kontynent trafił, przede wszystkim dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego systematyczny rozwój możemy obserwować od lat pięćdziesiątych. Do naszego świecie przywędrował przede każdym za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek jeszcze ogromniejsza liczba i małych firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można zaobserwować, że z controllingiem mamy do budowania wszędzie tam, gdzie w prowadzeniu pojawiają się niniejsze aspekty:

- Zdecentralizowany system zarządzania w spółce, - Firma nastawiona jest na wykonywanie dokładnie wyznaczonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, który ma działać, że firma pracuje efektywniej, - Robiona jest rachunkowość zarządcza, która umożliwia na korzystanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze zarządzany system zbierania informacji,

Wpisanie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza zmiany w jej strukturze. Wymienia się jej jednostka organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a dodatkowo obieg dokumentów w firmie. Prowadzenie prawidłowego controllingu finansowego nie jest możliwe bez dobrych programów informatycznych. W controllingu finansowych montuje się szczególny wpływ na skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem, co nie jest miejsca, gdy jesteśmy do budowania z rachunkowością zarządczą.