Certyfikat jezykowy z polskiego

erp.polkas.pl comarch b2bPlatforma Comarch B2B | Systemy ERP | POLKAS

Wśród typów tłumaczeń najtrudniejsze do stworzenia są te potrzebujące nie tylko znacznie przydatnej nauki języka obcego, ale również specjalistycznej zgody z określonego zakresu. Do przyrządzenia tego modelu tłumaczenia punktem rozwiązania jest rozumienie merytorycznej zawartości tekstu źródłowego.

Drinkiem z rzędów translacji specjalistycznych są tłumaczenia medyczne dotyczące tekstów głównie o tematyce medycznej, lecz też w kierunku dziedzin pokrewnych medycynie takich jak chemia, biologia, farmaceutyka i biotechnologia. Przedmiotem takiej translacji może istnieć na przykład publikacja naukowa, książka o tematyce medycznej, protokół badania klinicznego, wyniki badań, prezentacja multimedialna przeznaczona dla szkolenia w nazwie medycznej czy te przepis na potrzeby studiów lekarskich.
W obecnego rodzaju specjalistycznych tłumaczeniach niezwykle ważną rolę pełni precyzja i rzetelność przekładu. Takie translacje zwykle są prowadzone nie przez tłumaczy, a lekarzy z potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami biegłą znajomością danego języka obcego. Lekarz cieszący się przekładami z działu medycyny może dodatkowo być podwójne przygotowanie i oprócz ukończonych studiów medycznych prezentować wysokie kompetencje językowe dzięki zdobyciu tytułu licencjata, i nawet magistra kierunku filologicznego. Wiedza tłumacza w obszarze tematyki, którą porusza tekst źródłowy idzie na wczesnym miejscu, bowiem wtedy ona planuje o późniejszym rzetelnym przekładzie tekstu.
Z porady na skomplikowaną tematykę przetłumaczony tekst nasuwa się przynajmniej jednoetapowej weryfikacji. W obrębie analizy poprawności tekstu docelowego można osiągnąć głównie weryfikacji stylistyczno-językowej, w której ustala się do druku poprawki na płaszczyźnie stylistycznej oraz weryfikacji merytorycznej, podczas której tekst jest pytany między innymi pod kątem poprawności użytej w nim terminologii. Zanim finalny tekst trafi do rąk mężczyznę jest uruchamiany przez zazwyczaj kilku specjalistów. Tworzenie tłumaczenia specjalistycznego jest wówczas skomplikowanym, wieloetapowym procesem wymagającym wielkiej precyzje i stuprocentowo profesjonalnego podejścia ze karty robiącego je świata.