Certyfikat jezykowy z polskiego

Wśród typów tłumaczeń najtrudniejsze do stworzenia są te potrzebujące nie tylko znacznie przydatnej nauki języka obcego, ale również specjalistycznej zgody z określonego zakresu. Do przyrządzenia tego modelu tłumaczenia punktem rozwiązania jest