Bezpieczenstwo unii europejskiej pdf

Zagadnienia bezpieczeństwa i kontrole książki w sektorze są głównie połączone z ochroną środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy powiązane z  bezpieczeństwem przemysłowym na bazie studium przypadku -  atex case studies.

Ze względu na fakt, że ważna grupę maszyn, a jeszcze narzędzi jest oddana do tworzenia pozycji w kopalniach węgla kamiennego, w których potrafi nastąpić zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w konkretnej instytucji omówiono dyrektywę 94/9/WE, która przypisuje się do ostatnich zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a ponadto Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego rozwiązania 94/9/WE w myśli unormowania przepisów prawnych krajów członkowskich dotyczących urządzeń oraz systemów ochronnych, które są przeznaczone do gruntu w atmosferze potencjalnego zagrożenia wybuchem, jaka jest nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego podstawowym końcem tej zasady jest przeznaczenie bezproblemowego przepływu towarów, które dadzą wysoki poziom ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa zasada nie była kluczowym skokiem z obszaru harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Organizacji Europejskiej. Od około dwudziestu lat ludzie musieli dopasować się do kilku zasad tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi dziś w zasadzie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była zdobyta w istnienie od 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, które są przeznaczone do zysku w przestrzeniach, jakie są zagrożone atakiem na przestrzeni i dyrektywę 82/130/EWG, która mówi urządzeń elektrycznych oddanych do grania w strefach zagrożonych wybuchem we tle kopalń gazowych. Procedury oceny zgody na podstawie starego podejścia, były uzależnione jedynie z narzędziami elektrycznymi, które wymagały wykonać wszystkie dokładnie określone wymagania bezpieczeństwa. Badania pokazały, że dania elektryczne stanowią źródło zapłonu lecz w części sukcesów. W układzie spośród ostatnim, znaczone w dyrektywach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest nieco wystarczające do spełnienia przyzwoitego stopnia ochrony, jaki jest pochłaniany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.