Bezpieczenstwo sieci komputerowych

Dobre warunki pracy stwarzają ryzyko wystąpienia wybuchu, co istnieje znacznie intensywne zagrożenie dla zdrowia i bycia ludzkiego. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia strasznego wypadku, Unia Europejska zdobyła w utrzymanie dyrektywy ochrony przeciwwybuchowej dnia 30 czerwca 2003 roku. W dalszej części zaprezentujemy atex case studies.

Czym oczywiście jest atex? Pod tajemniczo brzmiącym pojęciem ATEX z języka francuskiego Atmosphere Ecplosible, kryją się dwie bardzo ważne dyrektywy unijne, które zajmują ochrony przeciwwybuchowej. Pierwsza spośród nich jest ostatnie zasada 94/9/WE – ATEX 100a, która dotyczy wymogów wejścia do obrotu aparatury która będzie sterowała, zabezpieczała i zarządzała, jaka mierzy być użyta do użytku na zewnątrz przestrzeni zagrożonej wybuchem oraz instytucji i systemów kontroli z oddaniem do użytkowania w strefach zagrożonych wybuchem.

Producent poprzez wydanie na produkcie oznaczenia CE deklaruje, iż produkt ten robi wszystkie wymagania kierujących się do niego informacji, innymi słowy Nowego Rozwiązania. W celu ustalenia czy dany towar spełnia wymagania dyrektyw Nowego Stanowiska dodatkowo pewnie stać na nim wydany znak CE robiona jest ocena zgodności. Dyrektywy Nowego Rozwiązania regulują zagrożenia jakie producent musi znaleźć i pozbyć się ich przed wprowadzeniem towaru na targ.

Druga dyrektywa 1999/92/WE – ATEX 137 jest z zmiany niezwykle praktyczna z faktu widzenia pracowników zakładu, w którym potrafią spotkać strefy zagrożone wybuchem. Jej treści dotyczą bezpieczeństwa oraz kontrole zdrowia każdych kobiet, które piszą książkę oraz unikają w danych strefach.

Dla kogo przeznaczone są szkolenia atex? Szkolenia ATEX są związane z pomocą przeciwwybuchową i zasadą ATEX. Adresowane są do ludzi pracowników, którzy idą w dziedzinach zagrożonych wybuchem, włącznie z kadrą menadżerską, kadrą techniczną także osobami dorosłymi za bezpieczeństwo i higienę praktyki w walucie. Przeprowadzenie szkolenia jest warunkiem niezbędnym do działania, w centralnym zakresie, zaleceń norm PN-EN 60079-17 dotyczącej wymogów kompetencyjnych dla personelu w przestrzeniach Ex. Należy wspomnieć, że szkolenie ATEX nie zastępuje szkolenia z podstawowej pomocy, jakie wymaga być wypełnione oddzielnie, warto zatem wybrać usługi wielkiej firmy, która ma kompleksowy pakiet szkoleń.